Disclaimer

Deze website geeft geen informatie die is bedoeld als medisch advies. Door u voorgenomen aanpassingen van een gevolgde therapie of behandeling kunt u met de betreffende behandelaar of (huis)arts overleggen. Tijdens de behandeling wordt er (wellicht ten overvloede) op gewezen dat eventuele aanpassingen aan medicatiegebruik met de behandelend arts besproken moeten worden. Als u voor een gemaakte afspraak verhinderd bent, geeft u dat dan ten minste 24 uur van tevoren door. Anders zijn we genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Er rust intellectueel eigendomsrecht op de gegevens en informatie op deze website. De website en alle onderdelen daarvan (behalve bepaalde hyperlinks), zijn eigendom van de Bijkerk & Bijkerk. U heeft geen toestemming om de site of gedeelten daarvan te kopiƫren op te slaan en op welke manier dan ook openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bijkerk & Bijkerk.

De website is met zorg samengesteld. Toch kan er informatie op staan die onvolledig of onjuist is. De inhoud wordt regelmatig aangevuld of veranderd. Bijkerk & Bijkerk behoudt zich het recht voor om dit onderhoud op elk door ons gewenst moment en zonder kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, acht Bijkerk & Bijkerk zich niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet of anderszins verzonden worden.

Bijkerk & Bijkerk aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Lees de privacyverklaring van die websites als u wilt weten hoe die sites omgaan met uw gedrag online.

Bijkerk & Bijkerk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.